چهره های روز سینمای ایران http://www.cinetmag.com RSS - www.cinetmag.com - سایت سینمایی سی نت http://www.cinetmag.com/images/Cinetmag_logo_farsi_new.jpg CINETMAG http://www.Cinetmag.com ویشکا آسایش - نهنگ عنبر2 - سلکشن رویا http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=9 پگاه آهنگرانی - مادر قلب اتمی و تیک آف http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=169 مهناز افشار - نهنگ عنبر2 - سلکشن رویا http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=130 پریناز ایزدیار - ویلایی ها http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=575 شهاب حسینی - برادرم خسرو http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=40 طناز طباطبایی - ویلایی ها http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=412 رضا عطاران - نهنگ عنبر2 - سلکشن رویا http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=144 ترانه علیدوستی - مادر قلب اتمی http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=28 حمید فرخ نژاد - خوب بد جلف و گشت2 http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=106 محمدرضا فروتن - نقطه کور http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=7 محمدرضا گلزار - مادر قلب اتمی http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=6 یکتا ناصر - آشوب http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=58