چهره های روز سینمای ایران http://www.cinetmag.com RSS - www.cinetmag.com - سایت سینمایی سی نت http://www.cinetmag.com/images/Cinetmag_logo_farsi_new.jpg CINETMAG http://www.Cinetmag.com پرویز پرستویی - لس آنجلس تهران http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=17 هانیه توسلی - گرگ بازی http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=192 نگار جواهریان - گرگ بازی http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=49 امین حیایی - خانم یایا http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=137 رضا عطاران - خانم یایا http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=144 نوید محمدزاده - مغزهای کوچک زنگ زده http://www.cinetmag.com/Artist/ShowArtist.asp?ArtistID=571