فروش فیلم های روی پرده - میلیون تومان http://www.cinetmag.com/Movies/BOxofficeWeekend.asp RSS - www.cinetmag.com - سایت سینمایی سی نت http://www.cinetmag.com/images/Cinetmag_logo_farsi_new.jpg CINETMAG http://www.Cinetmag.com قانون مورفی (رامبد جوان) - 5350 http://www.cinetmag.com//Movies/ShowFilms.asp?ID=1836 امیر جدیدی - امیر جعفری - هادی کاظمی - سروش صحت - رامبد جوان پارادایس (علی عطشانی) - 2900 http://www.cinetmag.com//Movies/ShowFilms.asp?ID=1624 مهران رجبی، جواد عزتی، محمدعلی نجفیان، سامان صفاری، بیتا عطشانی، الیویا بورکارت، ماتیاس متس، کلاتسیدا روبرت، کاترین فلوس آشغال های دوست داشتنی (محسن امیریوسفی) - 2500 http://www.cinetmag.com//Movies/ShowFilms.asp?ID=1180 شیرین یزدان بخش، حبیب رضائی، هدیه تهرانی، نگارجواهریان، صابرابر، شهاب حسینی هت تریک (رامتین لوافی) - 1200 http://www.cinetmag.com//Movies/ShowFilms.asp?ID=1760 امیر جدیدی، پریناز ایزدیار، ماهور الوند و صابر ابر جن زیبا (بایرام فضلی) - 600 http://www.cinetmag.com//Movies/ShowFilms.asp?ID=1797 فرهاد اصلانی، نورگل یشیلچای، محرم زینال ‌زاده، لیلا زارع، لیلا موسوی، علی جعفری، میثم پویان ‌فر و غزل فرید